Möjliggörare

Svensk Musikvår bygger på kraften i samarbetet mellan musiker och tonsättare mot det gemensamma målet att nå ut med musiken till alla som vill ta del av den. Varje år genomförs festivalen dessutom med ovärderligt stöd av och i samarbete med en rad fantastiska möjliggörare.

Aliasteaterns logotyp
Aliasteatern

Aliasteatern strävar efter att gestalta människors olika bakgrunder och erfarenheter, människor som tillhör normen och som står utanför. Men framförallt vill vi starta samhällsdebatt genom konst. Läs mer på teaterns webbsida.

Blåsarsymfonikernas logotyp
Blåsarsymfonikerna

Blåsarsymfonikerna är en nyfiken orkester som utmärker sig för sin stora genrebredd, sina gränsöverskridande samarbeten och ovanligt jämställda programpolitik. Orkestern har etablerat sig som en av Nordens ledande blåsarensembler med växande internationellt renommé. Sedan 2018 är Cathrine Winnes orkesterns chefsdirigent. Läs mer på orkesterns webbsida.

Elektronmusikstudions logotyp
Elektronmusikstudion

Sedan 1964 är EMS Elektronmusikstudion centrum för elektroakustisk musik och ljudkonst i Sverige. Förutom att tillhandahålla professionella studios för musikproduktion och komposition stödjer studion den elektroakustiska musikens konstnärliga utveckling. EMS representerar också svensk elektroakustisk musik internationellt. Läs mer på Elektronmusikstudions webbsida.

Folkoperans logotyp
Folkoperan

Folkoperan drivs av lusten att utveckla operakonsten genom nya uttryck och oväntade möten. Folkoperan skapar opera som var och en kan göra till sin egen upplevelse. Sådan opera blir folkets opera och en plattform för att utforska sig själv och hur man ser på världen. Läs mer på Folkoperans webbsida.

FRIMs logotyp
Föreningen för fri improviserad musik

Föreningen för fri improviserad musik driver konsertserien FRIM på Fylkingen. En torsdag varje månad bjuder föreningen in till en helkväll med en blandning av internationella och inhemska improvisationsakter med målsättningen att skapa en mötesplats för alla som är nyfikna på eller redan är passionerade för improviserad musik i olika former. Läs mer på föreningens webbsida.

Föreningen Svenska Tonsättares logotyp
Föreningen Svenska Tonsättare

Föreningen Svenska Tonsättare organiserar landets professionella tonsättare inom det konstmusikaliska området och har över 400 medlemmar. Föreningen tillvaratar komponisters intressen och verkar för musikalisk mångfald, för spridning av svensk musik, för ett jämställt musikliv och för att övergripande främja svensk musikkultur. Läs mer på föreningens webbsida.

Fylkingen
Fylkingen

Fylkingen är en konstnärsdriven scen och förening för experimentell musik och konst. Föreningen grundades 1933 och utgörs idag av upp emot 300 utövande svenska och internationella konstnärer som utvecklar och presenterar nya verk i Fylkingens lokaler. 2013 fyllde föreningen 80 år vilket gör den till världens äldsta forum i sitt slag. Läs mer på Fylkingens webbsida.

Goethe Instituts logotyp
Goethe Institut

Goethe-Institut är ett internationellt verksam, partipolitiskt oberoende kulturinstitut som möjliggör och uppmuntrar till studier av det tyska språket utomlands och som uppmuntrar till internationellt kulturellt utbyte och samverkan. Institutet förmedlar en bred och omfattande bild av Tyskland genom att sprida information om landets kulturella, sociala och politiska utveckling. Läs mer på institutets webbsida.

Judisk kultur i Sveriges logotyp
Judisk kultur i Sverige

Judisk kultur i Sverige är en är en oberoende institution som initierar och genomför program som knyter an till den mångfasetterade judiska kulturen och dess dynamiska och universella aspekter. Med judiska perspektiv som utgångspunkt skapas möten och samtal rörande aktuella och historiska ämnen. Institutionen bjuder regelbundet in internationella gäster till sina program som Ruth Bader Ginsburg, Steve Reich, Daniel Barenboim och Herta Müller. Läs mer på Judisk kulturs webbsida.

Kapellets logotyp
Kapellet

Kapellet drivs av Johan E. Andersson, verksam som instrumentbyggare, slagverkare, tonsättare, ljudkonstnär och filmare. Johan och Kapellet ansvarar för att filma och sända Svensk Musikvårs konserter på webben. Läs mer på Kapellets webbsida.

Konserthuset Stockholms logotyp
Konserthuset Stockholm

Det blå konserthuset vid Hötorget är ett av Stockholms mest berömda byggnadsverk och hem åt Kungliga Filharmonikerna. Här arrangeras årligen över 200 konserter med orkestermusik, kammarmusik, jazz- och världsmusik samt många andra evenemang. Varje år står Konserthuset och orkestern dessutom i världens centrum i samband med Nobelprisutdelningen. Läs mer på Konserthusets webbsida.

Konstakademiens logotyp
Konstakademien

Kungl. Akademien för de fria konsterna är den äldsta av Sveriges kungliga, nationella akademier och bildades 1735. I talspråk har akademin länge kallats Konstakademien. Akademien verkar för att konst och arkitektur ges den vikt och det stöd som behövs för att fortleva och berika ett levande samhälle. Läs mer på Konstakademiens webbsida.

Kulturrådets logotyp
Kulturrådet

Kulturrådet är en myndighet som – genom att främja utvecklingen, informera och ge bidrag till kultur – är med och förverkligar nationell kulturpolitik. Alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Det är grunden för vårt uppdrag som statlig myndighet. Uppdraget utgår från de nationella kulturpolitiska målen som riksdagen har beslutat. Läs mer på Kulturrådets webbsida.

Kulturskolan Stockholms logotyp
Kulturskolan Stockholm

I kulturskolan ger vi dig mellan 6 och 22 år utrymme att upptäcka, utveckla och uttrycka dig på din fritid. Vi ger dig plats att fylla omgivningen med ord, bilder, toner, rörelser och passion. Rum för fantasi! Läs mer på kulturskolans webbsida.

Kungl. Musikaliska akademiens jubileumslogotyp
Kungl. Musikaliska Akademien

Kungl. Musikaliska Akademien instiftades av Gustav III år 1771. I dag är Akademien en fristående institution som förenar tradition med ett aktivt engagemang i dagens musikliv. I akademiens stadgar står bland annat att akademien "har till ändamål att främja tonkonsten och musiklivet”. Läs mer på akademiens webbsida.

Kungl. Musikhögskolans logotyp
Kungl. Musikhögskolan

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm utbildar musiker och musiklärare på högsta internationella nivå. KMH verkar med anor från 1771, och flyttade 2016 in i ett modernt campusområde – framtidens musikhögskola. Det musikaliska arvet förvaltas i samklang med en ständig utveckling framåt. Läs mer på musikhögskolans webbsida.

Musikaliskas logotyp
Musikaliska

Varje år tar omkring 90 000 personer del av konsertutbudet som Musikaliska, Blåsarsymfonikerna och Länsmusiken i Stockholm erbjuder. Alla tre verksamheter ryms under samma tak i Sveriges äldsta konserthus. Musikaliska arrangerar årligen över 600 konserter i huset och runt om i Stockholms län. Läs mer på Musikaliskas webbsida.

Musikcentrum Östs logotyp
Musikcentrum Öst

Musikcentrum Öst är en ideell förening för professionella musikutövare. Föreningens medlemmar och grupper täcker tillsammans en lång rad genrer och uttrycksformer. Föreningen är en unik resurs för alla former av arrangörer och aktörer i behov av musik. Läs mer på föreningens webbsida.

Musikverkets logotyp
Musikverket

Musikverket är ett center för kulturarv och kulturliv inom musik, teater och dans, en öppen mötesplats för den skapande människan. Verksamheten riktar sig såväl till konstområdena inom scenkonsten som till alla andra intresserade. Läs mer på Musikverkets webbsida.

Norrbottensmusikens logotyp
Norrbottensmusiken

Norrbottensmusikens uppdrag från Region Norrbotten är att leverera professionell musikverksamhet i Norrbottens län. Norrbottensmusiken erbjuder scenkonst av hög kvalitet med en varierad repertoar för barn, unga och vuxna och skall dessutom stödja och utveckla samarbetet med det fria musiklivet i länet. Läs mer på Norrbottensmusikens webbsida.

Österrikes ambassad Stockholm
Österrikes ambassad

Sverige och Österrike har haft diplomatiska relationer sedan 1682. Österrikes ambassad representerar landets intressen i Sverige och främjar bilaterala kontakter och samarbeten inom bland annat politik, näringsliv och kultur. Ambassaden strävar efter att vidga svenskars bild av österrikisk kultur genom att till exempel presentera ny konstmusik, bildkonst och moderna österrikiska filmer. I båda länder finns ett antal utbytesstudenter och dessutom genomförs talrika vetenskapliga samarbetsprojekt på universitetsnivå. Läs mer på ambassadens webbsida.

Region Stockholms logotyp
Region Stockholm

Varje dag, dygnet runt ansvarar Region Stockholm för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Stockholms län. Region Stockholm har också i uppdrag att bidra till kulturlivet i länet. Regionens kulturstöd går till en mångfald av röster, scener och uttryck inom dans, film och konst i länet. Region Stockholm ger bidrag till en bred kulturverksamhet, inklusive till folkbildningsaktörer och föreningsliv samt är huvudfinansiär för Konserthuset Stockholm och Kungliga Filharmonikerna. Läs mer på regionens webbsida.

Samtida musiks logotyp
Samtida Musik

Samtida Musik är en av de viktigaste arrangörerna av ny kammarmusik i Sverige. Med spännande musikalisk vidd ger vi publiken en unik möjlighet att möta svenska och utländska tonsättare och musiker som är verksamma i dag. Vi arrangerar 8–10 konserter årligen och deltar i festivalen Sound of Stockholm. Läs mer på föreningens webbsida.

Schweiziska ambassaden i Sverige
Schweiziska ambassaden

Som den officiella representanten för Schweiz i Sverige hanterar ambassaden alla frågor som rör diplomatiska relationer mellan de två länderna. Ambassaden representerar schweiziska intressen och främjar samarbeten inom bland annat politik, ekonomi, handel och vetenskap. Ambassaden stödjer och samarbetar med enskilda konstnärer och institutioner för att främja det kulturella utbytet mellan länderna och öka kunskapen om schweizisk kultur i Sverige. Läs mer på ambassadens webbsida.

Södra Latins gymnasium i Stockholms stad
Södra Latins gymnasium

Södra Latin har anor ändå från 1654 då skolan låg på S:t Paulsgatan och huvudämnen var latin, kristendom och svenska. Dagens skolbyggnad invigdes 1891 och 1971 fick skolan namnet Södra Latins gymnasium. I denna vackra byggnad lever arbetet från den gamla skolan vidare, framför allt genom god och meningsfull undervisning. Skolan har utbildningar i musik, dans, teater, bild och formgivning samt naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Läs mer på skolans webbsida.

Svenska Kyrkans logotyp
Sofia församling

Sofia församling är en del av Svenska kyrkan och en av fyra församlingar i Södermalms kontrakt. Församlingen har två kyrkor, Sofia kyrka i Vita Bergen på Södermalm och Sjöstadskapellet i Hammarby Sjöstad. Dessutom ingår Fryshuskyrkan som är en del av Fryshuset i församlingen. Läs mer på församlingens webbsida.

Svenska Kyrkans logotyp
Stockholms domkyrkoförsamling

Stockholms domkyrkoförsamling omfattar Storkyrkan, S:ta Clara och S:t Jacob och har tre uppdrag: Att vara kyrka för boende i Gamla stan, Klara- och Jacobsområdet. Att vara kyrka för alla som besöker eller arbetar i dessa områden. Att fungera som Stockholms domkyrka, t. ex. vid riksmötets öppningsgudstjänst varje år. Läs mer på församlingens webbsida.

Svensk Musiks logotyp
Svensk Musik

Svensk Musiks uppdrag är att dokumentera och tillgängliggöra noter inom den samtida opublicerade musiken. Svensk Musik gör det möjligt att hyra och köpa noter, så att fler kan ta del av musiken. Här finns kammarmusik, solokonserter, symfonier, körverk, EAM, med mera av vår tids tonsättare. Svensk Musik är dotterbolag till upphovsrättsorganisationen Stim och verkar med stöd av Statens Kulturråd. Läs mer på Svensk Musiks webbsida.