Adolf Fredriks musikklasser
Adolf Fredriks musikklasser

Adolf Fredriks musikklasser är en grundskola med profilverksamhet i musik med inriktning mot körsång. Skolan bedriver musikundervisning på hög nationell och internationell nivå. Efter sex år på Adolf Fredriks musikklasser har elever utöver vad som ingår i grundskolans läroplan fått fördjupade kunskaper i musik och sångteknik liksom otaliga musikupplevelser utöver det vanliga. Läs mer på skolans webbsida.