Arméns musikkår, en del av Livgardet
Arméns musikkår

Arméns musikkår är Sveriges största paradmusikkår och har ett högt anseende både nationellt och internationellt. Musikkåren uppträder ofta i stora offentliga sammanhang, såsom nationaldagsfirandet på Skansen och Hans Majestät Konungens födelsedagsfirande på Kungliga slottet. Musikkåren är den största av Försvarsmaktens tre professionella orkestrar, med 53 heltidsanställda musiker. Läs mer på musikkårens webbsida.