Konstnärsnämnden
Konstnärsnämnden

De professionella konstnärerna är själva grunden för ett levande kulturliv. Därför har Konstnärsnämnden sedan 1976 i uppdrag av regeringen att på olika sätt främja konstnärers möjlighet att vara verksamma och utveckla sitt konstnärskap. Uppdraget omfattar konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden. Konstnärsnämnden är den statliga myndighet som främst ansvarar för genomförandet av den statliga konstnärspolitiken.