Region Stockholms logotyp
Region Stockholm

Varje dag, dygnet runt ansvarar Region Stockholm för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Stockholms län. Region Stockholm har också i uppdrag att bidra till kulturlivet i länet. Regionens kulturstöd går till en mångfald av röster, scener och uttryck inom dans, film och konst i länet. Region Stockholm ger bidrag till en bred kulturverksamhet, inklusive till folkbildningsaktörer och föreningsliv samt är huvudfinansiär för Konserthuset Stockholm och Kungliga Filharmonikerna. Läs mer på regionens webbsida.