Österrikes ambassad Stockholm
Österrikes ambassad

Sverige och Österrike har haft diplomatiska relationer sedan 1682. Österrikes ambassad representerar landets intressen i Sverige och främjar bilaterala kontakter och samarbeten inom bland annat politik, näringsliv och kultur. Ambassaden strävar efter att vidga svenskars bild av österrikisk kultur genom att till exempel presentera ny konstmusik, bildkonst och moderna österrikiska filmer. I båda länder finns ett antal utbytesstudenter och dessutom genomförs talrika vetenskapliga samarbetsprojekt på universitetsnivå. Läs mer på ambassadens webbsida.