Judisk kultur i Sveriges logotyp
Judisk kultur i Sverige

Judisk kultur i Sverige är en är en oberoende institution som initierar och genomför program som knyter an till den mångfasetterade judiska kulturen och dess dynamiska och universella aspekter. Med judiska perspektiv som utgångspunkt skapas möten och samtal rörande aktuella och historiska ämnen. Institutionen bjuder regelbundet in internationella gäster till sina program som Ruth Bader Ginsburg, Steve Reich, Daniel Barenboim och Herta Müller. Läs mer på Judisk kulturs webbsida.