Ersta Kyrka
Ersta kyrka

Att vara kyrka i en organisation som Ersta diakoni är ett brett och viktigt uppdrag. I svåra livssituationer uppstår ofta frågor om mening, vår existens och relationen till varandra och Gud.

Vi arbetar främst med att erbjuda andlig vård och samtalsstöd för Erstas patienter, boende, närstående och för medarbetare i våra verksamheter. Vi arbetar även med fortbildning för personal, andakter i våra verksamheter och ett levande gudstjänstliv i vår kyrka.