Kungl. Musikhögskolan
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, foto: I99pema
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, foto: I99pema, WikiCommans

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm utbildar musiker och musiklärare på högsta internationella nivå. KMH verkar med anor från 1771, och flyttade 2016 in i ett modernt campusområde på Valhallavägen – framtidens musikhögskola.

KMH anordnar högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå inom utbildningsområdet musik och musikpedagogik. Vi har även särskilda åtaganden som är att ordna utbildning av pianostämmare, dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition. Vid KMH bedrivs också forskning i musik på konstnärlig och vetenskaplig grund. Samverkan genom musik genomsyrar all verksamhet på KMH.

På Campus Valhallavägen finns fyra konsertsalar av hög standard. Storlekarna varierar liksom utrustning och utformning, men alla är flexibla och möjliga att anpassa för olika typer av konserter och evenemang.

Kungasalen är hemvist för KMH:s symfoniorkester och större ensembler. Det är en mycket flexibel sal, som har över 500 platser för sittande publik, och upp till 760 platser för en stående publik. Väggarna är klädda med akustiska paneler i lövtunn träfanér.

Lilla salen är anpassad för elförstärkt musik. Salen kan rymma en publik på drygt 100 personer, beroende på scenens utförande. I taket hänger en klangkupol (se bild) med ett trettiotal högtalare, som kan sprida en avancerad ljudbild.

Nathan Milsteinsalen är anpassad för akustisk musik. Salen har fasta gradänger, en fast scen i ena änden och rymmer 100–120 person. Salen huserar KMH:s största orgel, byggd 1995 av det holländska orgelbyggeriet van den Heuvel.

Kreativiteum – Svarta lådan är en experimentscen för både inspelningar, konserter och installationer för en mindre publik. Här fungerar elförstärkt och akustiskt lika bra. Salen kan möbleras på flera olika sätt, och rymmer som mest en publik på 60 personer.