Berwaldhallen
Berwaldhallen, foto Holger Ellgaard
Berwaldhallen, foto Holger Ellgaard

Berwaldhallen uppfördes 1976–1979 för Sveriges Radio som hemvist för Sveriges Radios symfoniorkester. Huset ritades av arkitekterna Erik Ahnborg och Sune Lindström och kostade 58 miljoner kronor att bygga, vilket finansierades med licensmedel. Vid invigningskonserten den 30 november 1979 framfördes Franz Berwalds Sinfonie Singuliere, Sven-Erik Bäcks beställningsverk Vid Havets Yttersta Gräns och Hector Berlioz Symphonie Fantastique. Dirigent var Herbert Blomstedt, som också dirigerade på jubileumskonserten 30 år senare.

Konsertsalen har plats för 1 300 åhörare och scenen har plats för 100 musiker. Cirka två tredjedelar av byggnaden är nedsprängd i berget, vilket gör att byggnaden framträder på ett diskret sätt i intilliggande parklandskap. Platsen för hallen valdes delvis för att hallen inte skulle se så stor ut och för att via en tunnel kunna anslutas till Radiohuset. - Sen vann vi ju en del i uppvärmning genom att huset ligger huvudsakligen under jord. Det är rätt så svalt på sommaren och man håller värmen vintertid, berättade arkitekten Erik Ahnborg.

Byggnadens interiör med foajé och trappor ger intressanta effekter medelst obehandlat urberg som kontrasterar mot glasade trappräcken, runda pelare och blå heltäckningsmattor. Utvändigt präglas den synliga arkitekturen av stora glasade ytor och stående betongelement. Bland konstnärlig utsmyckning kan nämnas Carl Eldhs porträttskulptur av Franz Berwald.