Konserthuset Stockholm
Konserthuset, foto: Gerd Eichmann
Konserthuset, foto: Gerd Eichmann

Konserthuset Stockholm är hemmet för en av Europas främsta symfoniorkestrar, Kungliga Filharmonikerna, och ägs av Stockholms Konserthusstiftelse. Visionen är att Konserthuset Stockholm ska vara ett av Europas mest nyskapande och tillgängliga konserthus, där utbudet präglas av högsta internationella kvalitet.

Varje vecka under konsertsäsongen gästas Konserthuset Stockholm av det internationella musiklivets främsta artister i olika genrer. Här presenteras orkestermusik, familjekonserter, kammarmusik, jazz och världsmusik. Vi ger årligen uppemot 200 konserter i egen regi samt ett fyrtiotal konserter anordnade av externa arrangörer.

Byggnaden invigdes 1926. Arkitekten Ivar Tengboms vision var att resa ett klassiskt grekiskt tempel till musikens ära vid Hötorgets torgstånd och mitt bland de slitna, murriga och låga husen runtomkring. Huset generösa och "demokratiska" publikutrymmen var en nyhet för tiden: De olika samhällsklasserna gick in genom samma portar för att först längre in i huset finna sina platser. Så var det inte på exempelvis Dramaten och Operan, där samhällsklasserna hölls väl skilda åt.

Huset är ett av Stockholms bästa exempel på nyklassicism under en epok som andades demokratiska ideal och fann stilmässig inspiration i demokratins vagga: Aten.