Kungl. Musikhögskolans campus Valhallavägen. Foto: Ola Fogelström
Kungl. Musikhögskolans campus Valhallavägen. Foto: Ola Fogelström
Eftermiddagskonsert på Kungl. Musikhögskolan

Ingår ej i årets festival

Kungasalen
Direktsänds gratis på webben

Philip Zuckermann, violin

John Nalan-Zhang, piano

Elias Gustafsson, slagverk

Sampo Kuusisto, slagverk

Ivar Koji, slagverk

Andreas Nyström, slagverk

Lisa Holmgren, trumpet

Carl Appelgren, trombon

Hannes Björkman, trombon

Jonas Brodin, trombon

Ludvig Forslund, trombon

Elias Fridolfsson, trombon

Espen Hesthammer, trombon

Gabriel Persson Beck-Friis, trombon

Elias Ukkonen Widding, trombon

Vilhelm Weréen, trombon

Karoline Trondsen, trombon

Håkan Björkman, dirigent

Program

Folke Rabe (1935–2017): Tintomara (1992)

Andrea Tarrodi (1981): Nocturne over B, A, C & H (2011)

Arne Nilsson Björk (1988): Strändernas svall, uruppförande (2019)

Joachim Nicolas Eggert (1779–1813): ur Symfoni nr 3 i Ess-dur (1807)

Kristina Forsman (1970): …but sometimes you really need to go harping on the same string… (1998/2002)

Andrea Tarrodi komponerade Nocturne over B, A, C & H för violinisten Hugo Ticciati. Han önskade att verket skulle bygga på just de fyra tonerna och violinstämman består följaktligen av endast de tonerna, i olika oktaver. Verket är även inspireradet av Vincent van Goghs tavla ”Stjärnenatt”. Här framförs det av violinisten Philip Zuckermann och pianisten John Nalan-Zhang.

Arne Nilsson Björk studerar vid Kungl. Musikhögskolan. Hans verk Strändernas svall för fyra slagverkare uruppförs här av Elias Gustafsson, Sampo Kuusisto, Simon Landqvist och Andreas Nyström.

Tintomara är en androgyn, mycket vacker gestalt i Carl Jonas Love Almqvists drama ”Drottningens juvelsmycke”. När Folke Rabe komponerade denna duett reflekterade han över kontrasterande maskulina och feminina drag i musik: Hos trumpeten militäriska – manliga – fanfarer spelade i höga och ljusa – kvinnliga – register. Hos trombonen varma och mjuka – kvinnliga – glissandi spelade i låga och mörka – manliga – register. Tintomara framförs här av trumpetaren Lisa Holmgren och trombonisten Vilhelm Weréen.

Efter de inledande fanfarlika takterna i Joachim Nicholas Eggerts tredje symfoni – spelade på barocktrombon – framför Kungl. Musikhögskolans trombonstudenter Kristina Forsmans …but sometimes you really need to go harping on the same string…. Verket skrevs ursprungligen för åtta tromboner på beställning av Blekinge International Brass Academy. 2002, fyra år efter uruppförandet, spelades en omarbetad version av KMH:s dåvarande trombonklass. I denna konsert leds uppförandet av den nuvarande klassens lärare, solotrombonisten Håkan Björkman.

I samarbete med