Jenny Hettne Photo Ia Neumüller
Jenny Hettne Photo Ia Neumüller
JENNY HETTNE 2018 ÅRS JÄRNÅKERSTIPENDIAT

Jenny Hettnes blev mottagare av Saltöstiftelsens Järnåkerstipendium för verket "A swarm came in from the dark" 2018.

Prisutdelningen ägde rum i början av året men stycket framfördes aldrig vid det tillfället. Nu får vi möjlighet att höra stycket i samband med New European Ensembles konsert på Musikaliska kl 19.00 den 17:e mars kl. 19.00. Solist i verket är violinisten Karin Hellqvist. Publiken får även möjlighet att träffa tonsättaren som introduceras och intervjuas av Saltöstiftelsens ordförande Anna Lindal.
Läs mer om Jenny Hettne på hennes hemsida: http://jennyhettne.com

Stiftelsen Saltö, inrättad av donatorn Erik Järnåker, har sedan 2009 premierat betydelsefulla kammarmusikverk komponerade av svenska tonsättare. 2018 års Järnåkerstipendium tilldelas tonsättaren Jenny Hettne för verket A swarm came in from the dark (2014). Sveriges största kammarmusikstipendium om 100 000 kronor delades ut den 5 januari vid den årliga Järnåkerkonserten på Musikaliska i Stockholm.

Juryn motiverar valet av Jenny Hettnes kammarmusikverk A swarm came in from the dark på följande sätt:

”En liten men stor komposition. I årets vinnande verk har juryn funnit en komposition som utstrålar en oemotståndlig blandning av viktlös elegans och en slags folklig munterhet och självsäkerhet i behandlingen av sitt material; en lätt sommarvind fylld av ljuden av insekter, allt tillsammans rotat i en musik som vilar i det klangliga genom att locka fram oväntade ljud och färger ur de givna instrumenten och som skapar ett oförutsägbart och fascinerande spel. Verket är sammanfogat av en lång rad korta, slående ögonblick som går till kärnan av vad det är att komponera, nämligen att variera men samtidigt kunna hålla fast.

Juryn finner också en förunderlig samstämmighet mellan ljuden och notationen i det här verket. Det hela är utformat med ovanlig tydlighet i en i det närmaste självförklarande notskrift. Med utgångspunkt i ett traditionellt instrumentarium tar kompositören ett säkert grepp om utformningen av den rika klangliga paletten. Besättningen som verket är skrivet för, (plus en viola i det här fallet) har varit utgångspunkt för ett otal europeiska konstmusikverk. Ändå blir det här klangliga resultatet mycket originellt.

Större delen av verket, med några få undantag, befinner sig i mellan- och högt läge som för att ge en illusion av en insektsvärld. Trots detta framstår inte verket som maniererat eller konstlat; De få ställen som toner från de djupare registren sätts i spel så skapar det ett drama som sätter de andra ljusare registren i ytterligare relief. Till och med vid introduktionen av ett instrument som pianot (spelat på tangenter) i de här sköra klangliga omgivningarna, visar kompositören sin känsla för klanglig integration; Verket innehåller här också en slags naivism som inte är störande men som berättar för oss att all musik antagligen har sitt ursprung i melodin, detta musikaliska element som skapar omedelbar kommunikation och igenkänningens glädje.

Med detta har svensk kammarmusik fått ett verk som juryn redan nu vågar utropa till en klassiker, som har förmågan att bara genom toner och ljud berätta en historia om människans otroliga förmåga till varseblivning med en efterföljande personligt färgad återgivning.” (Text av juryns ordförande Asbjørn Schaathun, i övers. av Anna Lindal).

Det prisbelönade verket A swarm came in from the dark (2014) var en beställning från den Göteborgsbaserade ensemblen Gageego!. Det är ett verk skrivet för soloviolin och sex instrument som Jenny Hettne komponerade specifikt för violinisten Karin Hellqvist. Det framfördes av Karin Hellqvist och Gageego! i Stockholm och Göteborg under 2015 och av Karin Hellqvist och Ensemble Mimitabu under Svensk Musikvår 2017.

Tonsättaren Jenny Hettne tog emot emot utmärkelsen och intervjuades av Saltöstiftelsens ordförande Anna Lindal vid den årliga kammarkonserten till Erik Järnåkers minne den 5 januari 2019 på Musikaliska i Stockholm.

– Jag är väldigt, väldigt glad! Jag brinner lite extra för den nutida kammarmusiken, både i min roll som tonsättare och som konsertarrangör. Jag tycker det är fantastiskt att det finns ett pris som uppmärksammar den nutida kammarmusiken på ett så fint sätt, säger Jenny Hettne, mottagare av Järnåkerstipendiet 2018.

Jenny Hettne (1977) föddes i Göteborg och är numera bosatt i Stockholm. Hon har studerat komposition på Gotlands Tonsättarskola, Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin och Högskolan för Scen och Musik vid Göteborgs Universitet där hon tog sin masterexamen 2008. Sedan dess har hon frilansat som tonsättare med fokus på kammarmusik, ibland med elektronik och alltid i ett nära och utforskande samarbete med musikerna. Hettnes musik har beställts och framförs regelbundet av solister och ensembler som Jonny Axelsson, Jörgen Pettersson, Karin Hellqvist, KammarensembleN, UmeDuo, Gageego!, Faint Noise och Duo Harpverk, i såväl Sverige som på internationella festivaler. För mer information se http://jennyhettne.com/

Järnåkerstipendiet är Sveriges största kammarmusikstipendium. Sedan 2009 har Saltöstiftelsen, inrättad av donatorn och musikälskaren Erik Järnåker, delat ut sina Järnåkerstipendier för att premiera betydelsefulla kammarmusikverk komponerade av svenska tonsättare. Varje år tilldelas en tonsättare 100 000 kr i stipendiesumma för ett kammarmusikverk komponerat under de senaste 10 åren. Tonsättarstipendiet syftar till att spänna över kammarmusikområdets hela bredd. Saltöstiftelsen drivs av Kungl. Musikaliska akademien och Föreningen svenska tonsättare.

Jurymedlemmar: Asbjörn Schaathun ordförande, Magdalena Meitzner, Christian Winther Christensen

Tidigare tonsättarstipendiater
2017 Ylva Lund Bergner, Achenar
2016 Kent Olofsson, Champs d’etoiles
2015 Staffan Storm, ...et lux in tenebris lucet
2014 Jesper Nordin, Pendants
2013 Joakim Sandgren, endroits susceptibles
2012 Leilei Tan, In our image, in our likeness
2011 Madeleine Isaksson, Les sept vallées
2010 Klas Torstensson, In grosser Sehnsucht
2009 Jan W. Morthenson, Stråkkvartett nr 3 Epilogo
2008 Mikael Edlund,Solo

Stiftelsen Saltö bildades år 1967 av den mycket musikintresserade industrimannen Erik Järnåker (1904-1992). Syftet var att ”bereda inom svenskt musikliv praktiskt, vetenskapligt och pedagogiskt verksamma människor tillfälle till rekreation eller sådant studiearbete eller skapande arbete, som de gynnsamma betingelserna kan stimulera till" (citat ur Stiftelseurkunden), och det skedde i det som kom att kallas Saltögården. Då Saltögården inte längre gick att driva på ett ekonomiskt hållbart sätt omvandlades Stiftelsen Saltö år 2009, enligt donatorns vilja, till en stipendiestiftelse med uppgift att dela ut stipendier till tonsättare av kammarmusik och stråkmusiker vid landets musikhögskolor. Stiftelsen Saltö drivs av Kungl. Musikaliska akademien och Föreningen svenska tonsättare.

Medverkar ej i årets festival