Noomi Hedlund, foto Harald Nilsson
Noomi Hedlund, foto Harald Nilsson
Klingande Akademi
Kungl. Musikaliska akademien instiftades av Gustav III år 1771. Idag är Akademien en fristående institution som förenar tradition med ett aktivt engagemang i dagens musikliv.
”Akademien har till ändamål att främja tonkonsten och musiklivet. Den skall därvid följa utvecklingen inom det svenska och internationella musiklivet, ta initiativ för att gagna musikkulturen samt på musikens skilda områden stödja utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete.”

Kungl. Musikaliska Akademien bedriver en mångsidig verksamhet som både är förvaltande och nyskapande.

Alltsedan Akademien grundades har musikutbildningen stått i fokus. Idag sker det genom en omfattande stipendiegivning där Akademien har ett nära samarbete med landets musik- och operahögskolor. Varje år får hundratals unga musikstuderanden dela på åtskilliga miljoner kronor. Akademien delar också ut stipendier till forskare och pedagoger.

Akademien delar ut ett flertal priser och belöningar till framstående musiker och tonsättare för en unik gärning och ett starkt personligt konstnärsskap.

Akademien är aktiv som opinionsbildare och remissinstans i musikpolitiska frågor samt arbetar för att göra vårt musikaliska kulturarv tillgängligt för publik, musiker och forskare.

Skriftserien omfattar över hundra volymer i de mest skilda ämnen, från musikpsykologi till tonsättarbiografier. Akademien är huvudman för utgivningen av Franz Berwalds samtliga verk i en vetenskaplig utgåva och ansvarade för den stora skivantologin Musica Svecia med mer än hundra timmar svensk musik från forntid till 1900-talets början.
Musiker
Noomi Hedlund, moderator
Helle Solberg, orkesterchef, Kungliga Operan
Carl Unander-Scharin, tonsättare
Medverkar ej i årets festival