Scenkonstmuseet
Sibyllegatan 2
114 51 Stockholm

Scenkonstmuseet är ett statligt museum för teater, musik och dans och ingår i myndigheten Musikverket. Museet invigdes i februari 2017.

Scenkonstmuseet ligger i centrala Stockholm i en av norra Europas äldsta bevarade industribyggnader, det vackra Kronobageriet med anor från 1600-talet. Lokalerna har under årens lopp fungerat som bland annat bageri, vapenförråd och brännvinslager. Det unika huset är en lika stor del av museet som föremålen och installationerna. I huset finns även museets prisade café Kavalleriet.

Scenkonstmuseet har en stor samling med nära 50 000 föremål. Samlingen har byggts upp under mer än 100 år och utgörs av bland annat instrument, scenografimodeller, teaterdockor, kostymer och bildkonst. Intendenter arbetar kontinuerligt med bevarande, dokumentation och stöd till forskning. Museets instrumentsamling är en av världens största med över 6 000 instrument, de äldsta från tidigt 1600-tal. En rad föremål finns att se på museet men den allra största delen förvaras i särskilda lokaler som kan besökas efter bokning.


Swish logotype

Det är helt gratis att lyssna eller titta och på alla Svensk Musikvårs inspelade konserter.
Men vill du ge ett bidrag till Svensk Musikvår så Swisha gärna till 123 679 04 89
Varmt tack!