Narva Boxningsklubb
Narva boxningsklubb
Narva boxningsklubb, Frejgatan 32a, Stockholm

Narva BK:s uppgift är att fylla en social funktion och bedriva tävlingsverksamhet. Vi drivs av föreställningen att debästa boxarna har en grundtrygghet vilken bottnar ikunskapen om den egna förmågan att försvara sig. Med sådan kunskap saknas behov av att på gata eller i krogkö bevisa för andra "vad man går för". Hela Narvas historia är en kamp mot våld.

En kamp för den svages rätt och den starkes ansvar

Läs mer om Narvas historia.