MDT Moderna dansteatern

Moderna dansteatern grundades 1986 av koreografen Margaretha Åsberg. Dansteaterns verksamhet omfattar dansföreställningar, performance, installationer, ny media och dansfilm, liksom festivaler, samtal och seminarier, samt projekt ämnade att sprida kunskap om dans och residens för koreografer. MDT är en stiftelse som stöds av Stockholms stad, Kulturrådet och Stockholms läns landsting.