Fredsgatan 12
111 52 Stockholm

Kungl. Akademien för de fria konsterna är den äldsta av Sveriges kungliga, nationella akademier och bildades 1735. I talspråk har akademin länge kallats Konstakademien, vilket under 2000-talet kom att inkorporeras i logotypen. Konstakademien är en mångsidigt verksam, oberoende institution med uppdrag att verka för att konst och arkitektur ges den vikt och det stöd som behövs för att fortleva och berika ett levande samhälle. Akademiens ledord är kunskap, oberoende och långsiktighet.

Observera att entrén på Fredsgatan 12 inte är anpassad för rullstol, permobil eller barnvagn. På Jakobsgatan 27C finns en entré med hiss och dörröppnare från båda hållen som tillåter passerande med rullstol eller permobil.

Konstakadememien
Konstakademien
Konstakademiens emblem