Berwaldhallen: Dag Hammarskjölds väg 3
Studio 2: Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20
Linn Persson, foto Christopher Hästbacka
Linn Persson medverkar under Invigningskonserten, Berwaldhallen. foto Christopher Hästbacka