Nystart för Svensk Musikvår

Nu pågår arbetet för fullt med en nystart av den viktiga festivalen Svensk Musikvår. Därmed återupptar vi en betydelsefull tradition. Med fokus på nutida svensk konstmusik skapar vi ett forum där tonsättare, musiker och publik får tillfälle att mötas och där musiken framförs och sprids. Svensk Musikvår vill uppmärksamma såväl äldre som unga svenska tonsättare och musiker. Vi gör också enstaka historiska återblickar som kan visa på samband och förklara hur musiken tagit gestalt, formats och utvecklats. På så sätt vill vi värna om ett värdefullt kulturarv och en viktig länk i vår musiktradition. Genom att sätta vårt arbete i ett historiskt perspektiv visar vi hur ständigt aktuell och angelägen vår konstform är. Eftersom vår musik speglar och reagerar på vår samtid skapar vi nu en ny viktig historia att berätta i framtiden.

Vid seminarier och föreläsningar tar vi tar upp viktiga frågeställningar samtidigt som vi berättar och sprider information om konstformen.

Svensk Musikvår drivs av ett nätverk av musiker och tonsättare. Vi gör det för att vi vet att vår verksamhet är viktig, för att vi alla är stolta över det vi åstadkommer och för att vi helt enkelt helt inte kan låta bli att dela med oss av resultatet.

Att låta publiken möta musiken har effekt. Det är livsavgörande för hela konstarten att ta sin rättmätiga plats i samhället. Detta är ett steg på vägen. Genom att samverka med andra organisationer och institutioner vill vi skapa förutsättningar för att denna festival blir startskottet för ett hållbart samarbete. Ett samarbete där nutida konstmusik får stå i centrum och där vi får möjlighet att visa upp vårt färgsprakande musikaliska spektrum för en allt större och bredare publik.

Medverkande ensembler och medarrangörer är bland andra Sonanza, Norrbotten Neo, Stockholms Saxofonkvartett, KammarensembleN, Stockholms Kammarkör, Studio 53, The Great Learning Orchestra, Schhh productions, Leo Nilsson, Barriärorkestern, Södra Latins Symfoniorkester och Kammarkör, Mats Persson & Kristine Scholz.

Svensk Musikvår är ett samarrangemang med Fylkingen, huvudman är Studio 53.

Ett varmt tack till FST (Föreningen Svenska Tonsättare), Kungliga Musikaliska Akademien, Stims Promotionsnämnd, Fylkingen, Musikaliska, Musikalliansen, Södra Latin, Stockholms stad och EMS (Elektronmusikstudion EMS) som gör det möjligt att genomföra denna festival. Mer information kommer undan för undan att publiceras här.

Varmt välkomna till Svensk Musikvår 17 – 20 mars 2016!

Kontakt

Jörgen Pettersson

Stockholms Saxofonkvartett/Studio 53

Tulegatan 53

113 53 Stockholm

office@stockholmsax.com

https://www.facebook.com/svenskmusikvar

svenskmusikvar.se