Möjliggörare

Svensk Musikvår bygger på kraften i samarbetet mellan musiker och tonsättare mot det gemensamma målet att nå ut med musiken till alla som vill ta del av den. Varje år genomförs festivalen dessutom med ovärderligt stöd av och i samarbete med en rad fantastiska möjliggörare.

Adolf Fredriks musikklasser

Adolf Fredriks musikklasser
Adolf Fredriks musikklasser

Adolf Fredriks musikklasser är en grundskola med profilverksamhet i musik med inriktning mot körsång. Skolan bedriver musikundervisning på hög nationell och internationell nivå. Efter sex år på Adolf Fredriks musikklasser har elever utöver vad som ingår i grundskolans läroplan fått fördjupade kunskaper i musik och sångteknik liksom otaliga musikupplevelser utöver det vanliga. Läs mer på skolans webbsida.

Arméns musikkår

Arméns musikkår, en del av Livgardet
Arméns musikkår

Arméns musikkår är Sveriges största paradmusikkår och har ett högt anseende både nationellt och internationellt. Musikkåren uppträder ofta i stora offentliga sammanhang, såsom nationaldagsfirandet på Skansen och Hans Majestät Konungens födelsedagsfirande på Kungliga slottet. Musikkåren är den största av Försvarsmaktens tre professionella orkestrar, med 53 heltidsanställda musiker. Läs mer på musikkårens webbsida.

Audiorama

Audiorama
Audiorama

Audiorama initierar, planerar och genomför projekt med fokus på nutida ljudkonst, hörspel och elektroakustisk musik. Audiorama beställer, producerar och presenterar nya verk av tonsättare, ljudkonstnärer och dramatiker och samarbetar med olika organisationer, institutioner och universitet. Audiorama driver två festivaler, Tonband och Dramaten, och samarbetar även regelbundet med ett antal olika andra festivaler. Läs mer på organisationens webbsida.

Blåsarsymfonikerna

Blåsarsymfonikernas logotyp
Blåsarsymfonikerna

Blåsarsymfonikerna är en nyfiken orkester som utmärker sig för sin stora genrebredd, sina gränsöverskridande samarbeten och ovanligt jämställda programpolitik. Orkestern har etablerat sig som en av Nordens ledande blåsarensembler med växande internationellt renommé. Sedan 2018 är Cathrine Winnes orkesterns chefsdirigent. Läs mer på orkesterns webbsida.

Elektronmusikstudion

Elektronmusikstudions logotyp
Elektronmusikstudion

Sedan 1964 är EMS Elektronmusikstudion centrum för elektroakustisk musik och ljudkonst i Sverige. Förutom att tillhandahålla professionella studios för musikproduktion och komposition stödjer studion den elektroakustiska musikens konstnärliga utveckling. EMS representerar också svensk elektroakustisk musik internationellt. Läs mer på Elektronmusikstudions webbsida.

Folkoperan

Folkoperans logotyp
Folkoperan

Folkoperan drivs av lusten att utveckla operakonsten genom nya uttryck och oväntade möten. Folkoperan skapar opera som var och en kan göra till sin egen upplevelse. Sådan opera blir folkets opera och en plattform för att utforska sig själv och hur man ser på världen. Läs mer på Folkoperans webbsida.

Föreningen Svenska Tonsättare

Föreningen Svenska Tonsättares logotyp
Föreningen Svenska Tonsättare

Föreningen Svenska Tonsättare organiserar landets professionella tonsättare inom det konstmusikaliska området och har över 400 medlemmar. Föreningen tillvaratar komponisters intressen och verkar för musikalisk mångfald, för spridning av svensk musik, för ett jämställt musikliv och för att övergripande främja svensk musikkultur. Läs mer på föreningens webbsida.

Fylkingen

Fylkingen
Fylkingen

Fylkingen är en konstnärsdriven scen och förening för experimentell musik och konst. Föreningen grundades 1933 och utgörs idag av upp emot 300 utövande svenska och internationella konstnärer som utvecklar och presenterar nya verk i Fylkingens lokaler. 2013 fyllde föreningen 80 år vilket gör den till världens äldsta forum i sitt slag. Läs mer på Fylkingens webbsida.

Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Helge Ax:son Johnsons stiftelse
Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Helge Ax:son Johnsons stiftelse har till ändamål att utöva välgörenhet, att stödja litterär och konstnärlig verksamhet, att främja vetenskaplig forskning, samt att understödja undervisnings- och studieverksamhet i Sverige. Stiftelsen delar årligen ut bidrag för dessa ändamål kring donatorns födelsedag, den 22 juni. Läs mer på stiftelsens webbsida.

Konserthuset Stockholm

Konserthuset Stockholms logotyp
Konserthuset Stockholm

Det blå konserthuset vid Hötorget är ett av Stockholms mest berömda byggnadsverk och hem åt Kungliga Filharmonikerna. Här arrangeras årligen över 200 konserter med orkestermusik, kammarmusik, jazz- och världsmusik samt många andra evenemang. Varje år står Konserthuset och orkestern dessutom i världens centrum i samband med Nobelprisutdelningen. Läs mer på Konserthusets webbsida.

Kulturrådet

Kulturrådets logotyp
Kulturrådet

Kulturrådet är en myndighet som – genom att främja utvecklingen, informera och ge bidrag till kultur – är med och förverkligar nationell kulturpolitik. Alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Det är grunden för vårt uppdrag som statlig myndighet. Uppdraget utgår från de nationella kulturpolitiska målen som riksdagen har beslutat. Läs mer på Kulturrådets webbsida.

Kungl. Musikaliska Akademien

Kungl. Musikaliska Akademien
Kungl. Musikaliska Akademien

Kungl. Musikaliska Akademien instiftades av Gustav III år 1771. I dag är akademien en fristående institution som förenar tradition med ett aktivt engagemang i dagens musikliv. I akademiens stadgar står bland annat att akademien "har till ändamål att främja tonkonsten och musiklivet”. Läs mer på akademiens webbsida.

Kungl. Musikhögskolan

Kungl. Musikhögskolans logotyp
Kungl. Musikhögskolan

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm utbildar musiker och musiklärare på högsta internationella nivå. KMH verkar med anor från 1771, och flyttade 2016 in i ett modernt campusområde – framtidens musikhögskola. Det musikaliska arvet förvaltas i samklang med en ständig utveckling framåt. Läs mer på musikhögskolans webbsida.

Musikaliska kvarteret

Musikaliska kvarterets logotyp
Musikaliska kvarteret

Fastigheten Musikaliska Akademien på Nybrokajen 11 är Sveriges första konserthus, ritat av arkitekten Johan Fredrik Åbom och invigt 1877. Stora scen är Sveriges första konsertsal, och här hölls också de tjugosex första Nobelprisutdelningarna. Idén om ett musikaliskt kvarter är sedan gammalt, men Musikaliska Kvarteret drivs sedan 2022 som ett kluster av scener, restauranger, barer och eventytor med hela fastigheten inräknad av Musikaliska Kvarteret i Stockholm AB. Läs mer på Musikaliska kvarterets webbsida.

Musikcentrum Öst

Musikcentrum Öst
Musikcentrum Öst

Musikcentrum Öst är en ideell förening för professionella musikutövare. Föreningens medlemmar och grupper täcker tillsammans en lång rad genrer och uttrycksformer. Föreningen är en unik resurs för alla former av arrangörer och aktörer i behov av musik. Läs mer på föreningens webbsida.

Musikverket

Musikverkets logotyp
Musikverket

Musikverket är ett center för kulturarv och kulturliv inom musik, teater och dans, en öppen mötesplats för den skapande människan. Verksamheten riktar sig såväl till konstområdena inom scenkonsten som till alla andra intresserade. Läs mer på Musikverkets webbsida.

Norrbottensmusiken

Norrbottensmusikens logotyp
Norrbottensmusiken

Norrbottensmusikens uppdrag från Region Norrbotten är att leverera professionell musikverksamhet i Norrbottens län. Norrbottensmusiken erbjuder scenkonst av hög kvalitet med en varierad repertoar för barn, unga och vuxna och skall dessutom stödja och utveckla samarbetet med det fria musiklivet i länet. Läs mer på Norrbottensmusikens webbsida.

Nuova Arte

Nuova Arte
Nuova Arte

Nuova Arte är en ideell förening som representerar den nutida musiken och som har sitt säte i Haninge kommun i Stockholm. Föreningen har som målsättning att främja nya konstnärliga yttringar inom musik, litteratur, bild, skulptur, dans, teater och andra konstformer. Förutom att arrangera offentliga konserter och evenemang kommer Nuova Arte även att vara ett forum för ovannämnde intresseområden. Läs mer på föreningens webbsida.

Polish National Institute of Music and Dance

National Institute of Music and Dance
Polish National Institute of Music and Dance

The National Institute of Music and Dance supports professional musicians, dancers and artistic institutions in carrying out their mission.

Region Stockholm

Region Stockholms logotyp
Region Stockholm

Varje dag, dygnet runt ansvarar Region Stockholm för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Stockholms län. Region Stockholm har också i uppdrag att bidra till kulturlivet i länet. Regionens kulturstöd går till en mångfald av röster, scener och uttryck inom dans, film och konst i länet. Region Stockholm ger bidrag till en bred kulturverksamhet, inklusive till folkbildningsaktörer och föreningsliv samt är huvudfinansiär för Konserthuset Stockholm och Kungliga Filharmonikerna. Läs mer på regionens webbsida.

Samtida Musik

Samtida musiks logotyp
Samtida Musik

Samtida Musik är en av de viktigaste arrangörerna av ny kammarmusik i Sverige. Med spännande musikalisk vidd ger föreningen publiken en unik möjlighet att möta svenska och utländska tonsättare och musiker som är verksamma i dag. Samtida Musik arrangerar 8–10 konserter årligen och deltar även i festivalen Sound of Stockholm. Föreningen bildades i november 1960 av tonsättarna Jan Carlstedt, Laci Boldemann och Bo Linde med en första konsert i Börssalen i Stockholm. Läs mer på föreningens webbsida.

Scenkonstmuseet

Scenkonstmuseet/Swedish Museum of Performing Arts
Scenkonstmuseet

Scenkonstmuseet är ett statligt museum för teater, musik och dans och ingår i myndigheten Musikverket. Här får besökaren uppleva scenkonstens spännande historia och samtid. Scenkonstmuseet ligger i centrala Stockholm i en av norra Europas äldsta bevarade industribyggnader. Museet har en stor samling med nära 50 000 föremål som byggts upp under mer än 100 år. Läs mer på museets webbsida.

Stiftelsen Saltö

Stiftelsen Saltö
Stiftelsen Saltö

Stiftelsen Saltö, inrättad av donatorn Erik Järnåker, har sedan 2009 årligen uppmärksammat betydelsefulla kammarmusikverk komponerade av svenska tonsättare och delat ut stipendier till unga stråkmusikstuderande. Stipendiet administreras av Kungl. Musikaliska Akademien. Läs mer på akademiens webbsida.

Stim Forward Fund

Stim Forward Fund
Stim Forward Fund

De fyra organisationerna i Stimsfären – Stim, FST, SKAP och Musikförläggarna – genomför varje år ett stort antal initiativ för att stärka det svenska musiklivet. I en gemensam satsning för att utveckla arbetet ytterligare samlas nu alla insatser i Stim Forward Fund – för musikens framåtrörelse. Med Stim Forward Fund kraftsamlas arbetet för att bygga bättre förutsättningar för både dagens och morgondagens musikskapare. Läs mer på Stim Forward Funds webbsida.

Stockholms domkyrkoförsamling

Svenska Kyrkans logotyp
Stockholms domkyrkoförsamling

Stockholms domkyrkoförsamling omfattar Storkyrkan, S:ta Clara kyrka och S:t Jacobs kyrka och har tre uppdrag: Att vara kyrka för boende i Gamla stan, Klara- och Jacobsområdet. Att vara kyrka för alla som besöker eller arbetar i dessa områden. Att fungera som Stockholms domkyrka, t. ex. vid riksmötets öppningsgudstjänst varje år. Läs mer på församlingens webbsida.

Sveriges Radio P2

Sveriges Radio
Sveriges Radio P2

Sveriges Radio bedriver radioverksamhet i allmänhetens tjänst i en verksamhet som skall vara självständig från såväl staten som från ekonomiska, politiska och andra särintressen. Sveriges Radio sänder reklamfri radio i fyra rikstäckande och 25 lokala radiokanaler i FM-nätet, digitalradio i DAB-nätet i storstadsområdena och Norrbotten, samt webbradio. Läs mer på Sveriges Radios webbsida.