Zacharias Ehnvall
Zacharias Ehnvall
Zacharias Ehnvall

Zacharias Ehnvall (1991) studerade piano från 5 års ålder och gick några år senare över till orgel, som han studerade för Andrew Canning i Uppsala domkyrka från 13 års ålder. Under denna period utvecklade han sitt intresse för orgelimprovisation och komposition. Efter gymnasiet studerade Ehnvall musikteori, renässanskontrapunkt och komposition vid Uppsala universitet för Per-Henning Olsson och Mattias Lundberg innan han 2014 kom in på kompositionsklassen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Här studerade han för bland andra Pär Lindgren, Marie Samuelsson och Christofer Elgh. År 2019 tog han sin masterexamen i komposition för professor Karin Renqvist. Han studerar just nu en master i orgel vid KMH.

Som tonsättare har han utvecklat sin konstnärliga estetik genom att kombinera sin kunskap om ljud, som han fått genom många års erfarenhet av orgelmusik och ett djupt intresse för tidig musik, med den franska spektrala kompositionsskolan. Han har också ett stort intresse för Gilles Deleuzes filosofi, som har spelat en viktig roll för utvecklingen av hans tankar om musik och orgelimprovisation under senare år.

Den franska spektralskolan (utvecklad av tonsättare som Grisey och Murail) har spelat en mycket viktig roll i min utveckling som tonsättare. Jag kommer ursprungligen från en tradition av äldre kyrkomusik och naturpoesi, och denna tradition förenade många av mina tankar och intresseområden. Ytterligare utveckling och inspiration fick jag genom Deleuzes verk samt genom Fredrik Hedelins forskning om musik och komposition genom hans doktorsavhandling Living Music : The Ritornello and Creative Music.