Ylva Fred, foto Petter Löfstedt
Ylva Fred, foto Petter Löfstedt
Ylva Fred

Ylva Fred (f. 1990 i Stockholm) är utbildad vid Gotlands Tonsättarskola och Kungl. Musikhögskolan i Stockholm där hon år 2020 tog sin masterexamen. 

Återkommande element i hennes musik är symbolik, humor och det något välbekanta, med ett uttryck som rör sig mellan vardaglighet och surrealism. Med influenser från jazz, pop och kyrkomusik kännetecknas Freds musik av kontrasterande material, ofta med rytmiska sektioner och metriska modulationer, ibland gränsande till en polystylism med rötter i personliga referenser. 

En viktig komponent i kompositionsprocessen är det nära samarbetet med musiker eller andra konstnärer, och förutom konserthusmusik har Fred skapat musik för film, dans, mode och mer. 

Senaste verken inkluderar Hamlet - en kammaropera med dockor, ett kammarmusikverk för Norrbotten NEO, och en samling miniatyrer för flöjt och elgitarr. Säsongen 2022-23 var Fred Composer in residence hos Norrköping Symfoniorkester, vilket resulterade i uruppförande av beställningsverket Still learning how to fall. Hon komponerar för närvarande sitt tredje orkesterverk och en kortopera för Kungliga Operan.