Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, foto: I99pema
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, foto: I99pema, WikiCommans
Studenter vid KMH
No. 4:
Saara Kangas, violin

Senja Ali-Mattila, viola

Annika Valkeajoki violoncell
Herdis-Augusta Linnet, piano

Cheap Thrills:

Tiitta Moilanen, altflöjt
Patricia Träff, basklarinett
Alexandru Munteanu, slagverk
Malin Axelsson, piano