Sonanza, foto Hampus Andersson
Sonanza, foto Hampus Andersson
Sonanza

Kammarensemblen Sonanza framträdde 1982 för första gången, och fick ett omedelbart genombrott med Arnold Schönbergs Pierrot Lunaire. Kvitton på Sonanzas betydelse för ny svensk musik kom snabbt. Tre år senare tilldelades ensemblen Svenska Fonogrampriset och 1989 Edition Reimers pris Kristallen den fina och en Grammis 2010 för årets klassiska CD. En annan typ av kvitto har kommit i konkret musikalisk form: Runt 250 verk har ensemblen uruppfört genom åren. Visserligen brukar ensembler för nutida musik jobba nära tonsättare, men Sonanza har tagit ett steg vidare och utvecklat ett arbetssätt där workshops och seminarier varit framträdande inslag vid sidan av konserterna. Sonanza har etablerat sig som en av Skandinaviens ledande ensembler inom sitt område.

Musiker
Anna Lindal, violin
Josef Cabrales Alin, violin
Elsbeth Bergh, viola
Chrichan Larsson, cello
Mikael Karlsson, kontrabas
Claes Wahlroth, flöjt
Mats Wallin, klarinett
Mats Widlund, piano
Joakim Anterot, slagverk