Gerilla Baars, foto Han Yingchou
Gerilla Baars, foto Han Yingchou
The Remin Trio
The Remin’ Trio bildades 2016 av de tre medlemmarna Ylva Q Arkvik, Girilal Baars
och Lars Bröndum. Alla har de lång erfarenhet av att spela thereminer i olika
sammanhang, så det kändes naturligt att de skulle bilda en ensemble tillsammans.
Trion hade sin premiärspelning i slutet på 2016 på Uppsala konstmuseum. De spelar
framför allt sina egna kompositioner, men även äldre stycken av t.ex. Percy Grainger
och Karl-Heinz Stockhausen.

Biografier:
Ylva Q. Arkvik har skrivit verk för de flesta besättningar, inklusive elektroakustisk
musik, kammar- och orkestermusik, opera och teatermusik. Hon inspireras av möten
mellan olika uttrycksformer, vilket lett till samarbeten med andra konstnärer från
andra områden, exempelvis skulptörer, dansare och poeter.
Hennes musik är inte sällan kärv, ibland hettande intensiv, men ännu oftare sorgset
återhållen till sin karaktär och genomströmmad av en sorts drömsk, skavande
melodik. Dessa karakteristiska drag möter man bland annat i stråkkvintetten ”Tid
läggs som tunt papper över beröringen”, liksom i ”Qué” för saxofonkvartett och i
”Skarpa, vassa” för soloviolin. I motsats till en del andra i sin generation är inte
Arkviks musik nämnvärt präglad av stilblandningar, utan förankrad i en modernistisk
tradition och med ett starkt koncentrerat uttryck. (Tony Lundman)

Girilal Baars är tonsättare, vokalist och musiker. Noderna i hans skapande spänner
från strikt notation till fri improvisation, rent akustisk till elektronisk musik och från
traditionell sång till specialiserade rösttekniker (strupsång, juuz, mm). Han har spelat
theremin i snart 20 år och i och med bildandet av The Remin’ Trio 2016 har han
realiserat en av sina många obskyra ambitioner.

Lars Bröndum (fil.dr) är tonsättare, live-elektronikmusiker/therminist,
musikteoretiker och gitarrist. Bröndums musik har framförts i Sverige, Japan,
Skottland, Litauen, Lettland, Ryssland, England, USA, Spanien och Mexiko. Lars
arbetar ofta med interaktion mellan akustiska och elektroniska instrument och hans
musik utforskar gränslandet mellan noterad musik och improvisation.
Kompositionerna struktureras ofta runt cykliska förlopp, ostinatoliknande gester och
mikrotonala kluster. Bröndum arbetar för nuvarande som Lektor i musik vid
Högskolan i Skövde. Bröndums cd “Fallout” vann pris i den “Experimentella"
musikkategorin vid Manifestgalan 2016 av SOM (Svenska Oberoende
Musikproducenter). Senaste CDn heter The Text and Sound Project som är en
sammanställning av musiken från ett internationellt intermediaprojekt med Bröndum/
Bröndum/Beiersdorfer. Mer information: http://www.antennaemedia.se
Musiker
Ylva Q Arkvik (1961) – theremin, elektronik, röst
Girilal Baars (1967) – theremin, elektronik, röst
Lars Bröndum (1961) – theremin, elektronik, slagverk
Konsert
Medverkar ej i årets festival

Swish logotype

Det är helt gratis att lyssna eller titta och på alla Svensk Musikvårs inspelade konserter.
Men vill du ge ett bidrag till Svensk Musikvår så Swisha gärna till 123 679 04 89
Varmt tack!