Petter Sundkvist lutar sig mot en flygel
Petter Sundkvist. Foto: Tomas Bergman
Petter Sundkvist, dirigent
Förutom de svenska orkestrarna har Petter Sundkvist dirigerat symfoniorkestrar i hela Norden samt i Storbritannien, Tyskland, Holland, Italien, Kroatien, Slovakien, Ungern och Ryssland. Under 2000-talet har han varit knuten som chefsdirigent eller förste gästdirigent vid Svenska Kammarorkestern, Gävle Symfoniorkester samt Norrbottens Kammarorkester och Norrbotten NEO. 2004–2007 var han chefsdirigent för kammarorkestern Musica Vitae, med vilka han genomförde turnéer i Spanien och USA.

Petter Sundkvist ägnar mycket tid åt nutida musik och har gjort närmare tvåhundra uruppföranden. Han har också dirigerat ett femtontal uppsättningar i de svenska operahusen och ett liknande antal kammaroperauppsättningar. Han har gjort flera uppmärksammade inspelningar, bland annat av Wilhelm Stenhammar med Royal Scottish National Orchestra och av Joseph Martin Kraus med Svenska Kammarorkestern. Sedan 2002 har han en tjänst som professor vid Musikhögskolan i Piteå. 2015 valdes han in som ledamot i Kungl. Musikaliska Akademien.