Örjan Sandred, elektronik

Den svensk-kanadensiske tonsättaren Örjan Sandred är professor i komposition vid Univeristy of Manitoba i Kanada där han grundade Studio FLAT: en studio för forskning och produktion av datorbaserad musik. Han har själv studerat komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, McGill University i Montreal och IRCAM i Paris. 

Mellan 1998 och 2005 undervisade han i komposition på Kungliga Musikhögskolan. År 2016 var han gästprofessor i komposition vid Hochschule für Musik i Detmold genom DAAD, Tysklands nationella akademiska utbytesorganisation. 

Sandred har komponerat en rad verk med liveelektronik. Flera av dessa finns inspelade på skivorna ”Sonic Trails” utgiven 2020 samt ”Cracks and Corrosion” utgiven 2009. Bland de ensembler som beställt musik av honom finns Quasar Saxophone Quartet, Winnipeg Symphony Orchestra, Das Orchestra, Duo Dautry/Hoitenga, med flera.

Medverkar ej i årets festival