Norrbotten NEO. Foto: Gustaf Waesterberg
Norrbotten NEO. Foto: Gustaf Waesterberg
Norrbotten NEO
Norrbotten NEO bildades 2007 och var då, som nu, landets enda ensemble i sitt slag och med ett nationellt uppdrag att verka för den nutida kammarmusiken. Nutida musik är ett vitt begrepp, som inbegriper tonsättningar som skrivits för snart 100 år sedan, men också det helt nyskrivna. Därför är det viktigt att en ensemble av det här slaget har den mest effektiva besättningen, och som också kan kompletteras med andra instrumentalister utifrån den musik som ska framföras.

Ensemblen består av sju musiker som spelar flöjt, klarinett, slagverk, piano, violin, viola och cello. Musikerna fungerar också som stämledare i Norrbottens Kammarorkester och ingår i Piteå Kammaroperas uppsättningar. I syfte att verka för den svenska kammarmusikens utveckling beställer ensemblen fortlöpande nya verk och samarbetar både med yngre och mer väletablerade tonsättare, främst nationellt men även internationellt.

Sedan starten har Norrbotten NEO uruppfört över 100 verk, samt utvecklats till en nationell angelägenhet och en plattform som föder massor av musikaliska idéer. För detta arbete belönades ensemblen 2012 med Föreningen Svenska Tonsättares interpretationspris. Ensemblens goda rykte har också medfört konserter och turnéer hos flera länsmusikorganisationer och konserthus.

Swish logotype

Det är helt gratis att lyssna eller titta och på alla Svensk Musikvårs inspelade konserter.   
Men vill du ge ett bidrag till Svensk Musikvår så Swisha gärna till 123 679 04 89   
Varmt tack!


Kulturrådets logotyp
Region Stockholm logga liggande
Stockholms stad