Mattias Rodrick. Foto: Erik Simander
Mattias Rodrick. Foto: Erik Simander
Mattias Rodrick, cello

Cellisten Mattias Rodrick är verksam som solist, kammarmusiker och orkestermusiker med Stockholm som bas. Som solist beställer och uruppför han regelbundet verk av svenska och utländska tonsättare, bland annat för solocello och kör. Han driver också och är konstnärlig ledare för olika projekt, till exempel Schumannfestivalen Schumanniad som hölls på Musikaliska i Stockholm i februari 2019.

Säsongen 2017–2018 spelade både Danmarks Radio och Sveriges Radio in och sände konserter där Mattias Rodrick medverkade som solist. Som kammarmusiker framträder han ofta med Trio Lindgård Rodrick Öquist tillsammans med violinisten Jonas Lindgård och pianisten Georg Öquist. Han samarbetar också med den världsberömde accordeonisten Lelo Nika.

Medverkar ej i årets festival