Mats Lindström bakom en elektronisk rigg med kablar på scen
Mats Lindström. Foto: EMS Elektronmusikstudion
Mats Lindström, elektronik
Mats Lindström arbetar med elektronmusik som kompositör, ljudkonstnär och musiker. Han arbetar även med bildkonst och har gjort samarbeten med installationer inom teater, opera, dans och har dessutom komponerat verk för radio. Han bygger ofta elektroniska instrument och apparater som specialkonstrueras för varje projekt. Han turnerar sporadiskt men regelbundet utomlands som solist och är sedan 2004 studiochef på Elektronmusikstudion EMS.
Konsert