Martin Jonsson Tibblin
Foto; Hampus Andersson
Martin Jonsson Tibblin, ordförande för FST (Föreningen Svenska Tonsättare)
Martin Jonsson Tibblin, ordförande i FST (Föreningen Svensk Tonsättare)
Medverkar ej i årets festival