Per Mårtensson, foto Sten Melin

Per Mårtensson
Per Mårtensson är en av Sveriges mest profilstarka samtida tonsättare. Han har varit gästprofessor i komposition vid universitetet i Indiana i USA, residenstonsättare hos Sveriges Radio P2 och han undervisar i komposition vid Gotlands tonsättarskola och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Han har tilldelats flera priser och utmärkelser såsom det mindre Christ Johnson-priset för sin violinkonsert och det större Christ Johnson-priset för sin flöjtkonsert. Han har därtill skrivit flera solokonserter för andra instrument, orkesterverk och elektroakustiska verk, samt filmmusik.
Swish logotype

Det är helt gratis att lyssna eller titta och på alla Svensk Musikvårs inspelade konserter.   
Men vill du ge ett bidrag till Svensk Musikvår så Swisha gärna till 123 679 04 89   
Varmt tack!


Kulturrådets logotyp
Region Stockholm logga liggande
Stockholms stad