Per Mårtensson, foto Sten Melin
Per Mårtensson

Per Mårtensson är en av Sveriges mest profilstarka samtida tonsättare. Han har varit gästprofessor i komposition vid universitetet i Indiana i USA, residenstonsättare hos Sveriges Radio P2 och han undervisar i komposition vid Gotlands tonsättarskola och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Han har tilldelats flera priser och utmärkelser såsom det mindre Christ Johnson-priset för sin violinkonsert och det större Christ Johnson-priset för sin flöjtkonsert. Han har därtill skrivit flera solokonserter för andra instrument, orkesterverk och elektroakustiska verk, samt filmmusik.