Marie Samuelsson, foto Mats Bäcker
Marie Samuelsson, foto Mats Bäcker
Marie Samuelsson

Marie Samuelsson är en prisad och erfaren tonsättare. Hennes musik har blivit uppmärksammad som sinnlig i nydanande klangskönhet och eggande rytmer. Orkestrar, ensembler och solister har genom åren framfört hennes musik i Sverige och utomlands. I en splittrad samtid som vår tror hon att nutida konstmusik kan skapa rum för eftertanke. I hennes tonspråk återfinns naturens, djurens och stadens konkreta ljud musikaliserade i en sensualistisk symbios med människans musikinstrument. Marie Samuelsson tilldelas Kungl. Musikaliska Akademiens Stora Christ Johnson-pris i november 2023 för sitt verk Brandnäva, dubbelkonsert för gitarr, violin och orkester.