Kati Raitinen
Kati Raitinen
Kati Raitinen, cello
Kati Raitinen har etablerat sig som en av Sveriges mest framträdande musiker. Förutom sin tjänst som solocellist i Kungl. Hovkapellet driver hon tillsammans med stråktrion ZilliacusPerssonRaitinen kammarmusikserien "Äntligen måndag" i Konserthuset Stockholm. Med denna trio vann hon en Grammis både 2005 och 2011 för inspelningar av Bachs Goldbergvariationer respektive Mozarts Divertimento i Ess-dur K. 563. 2019 vann hon ytterligare en Grammis för inspelningen av Amanda Maiers nyupptäckta Pianotrio i Ess-dur tillsammans med pianisten Bengt Forsberg och violinisten Cecilia Zilliacus.

Kati Raitinen framträder även regelbundet på festivaler runt om i världen och har gjort otaliga inspelningar för radio och tv, varav den senaste, "De sju dödssynderna" av Johan Ullén, sändes i SVT 2013. Hon har spelat som solist med de flesta svenska orkestrarna. Hon studerade i Helsingfors för professor Martti Rousi och i Stockholm för professor Frans Helmerson.