Laura Stephenson, harpist i KammarensembeN. Foto: Adam Wrafter
Laura Stephenson, harpist i KammarensembeN. Foto: Adam Wrafter
KammarensembleN

KammarensembleN är en ensemble för nutida konstmusik av moderna tonsättare och grundades i Stockholm 1984. Ensemblens medlemmar har sedan dess arbetat med att etablera nutida konstmusik som genre i Sverige. Medlemmarna är virtuosa instrumentalister med ett starkt intresse för samtida konstmusik. De innehar ledande positioner i svenska symfoniorkestrar och framträder även som solister i olika kammarensembler. Genom åren har KammarensembleN uruppfört verk av mer än hundra tonsättare och utvecklat en repertoar för instrumentkombinationer upp till en sinfoniettas storlek. Ensemblen har framträtt på flera internationella festivaler samt producerat flera uppskattade skivor. KammarensembleN spelar en betydande roll för utvecklingen av nya svenska tonsättare. Genom att också kontinuerligt introducera utländska tonsättare i Sverige vitaliserar och förnyar KammarensembleN den svenska nutida konstmusiken.


KammarensembleN 40 år

Musiker
Peter Fridholm, flöjt
Malin Klingborg, oboe
Magnus Holmander, klarinett
Martin Krafft, fagott
Jörgen Pettersson, saxofon
Tom Poulson, trumpet
Sören Hermansson, horn
Ivo Nilsson, trombon
Niklas Brommare, slagverk
Magdalena Meitzner, slagverk
Anders Kilström, piano
Laura Stephenson, harpa
Jeffrey Lee, violin
Karin Hellqvist, violin
Göran Fröst, viola
Hanna Dahlkvist, cello
Valur Pálsson, kontrabas
Recitatör i Rotorelief: Chrichan Larson
Dirigent: Franck Ollu