Jörgen Pettersson. Foto: Emma-Sofia Olsson
Jörgen Pettersson. Foto: Emma-Sofia Olsson
Jörgen Pettersson, saxofon

Jörgen Pettersson en av de mest efterfrågade saxofonisterna på den internationella nutida musik-scenen. Han medverkar i en mängd konserter och festivaler över hela världen, både som solist och i olika ensembleformer. Han är bland annat en drivande kraft i Stockholms Saxofonkvartett och KammarensembleN och är festivalledare för Svensk Musikvår sedan festivalens nystart 2016.

Genom ett målmedvetet och nära samarbete med svenska och internationella tonsättare strävar han efter att utveckla repertoaren för sitt instrument. Detta har resulterat i mer än 400 solokonserter, kammarstycken och elektroakustiska verk som tillägnats honom. Han utvecklar ständigt nya tekniker och spelsätt, vilket leder till unika och överraskande tolkningar med ett starkt personligt uttryck. För detta har han bland annat erhållit Föreningen Svenska Tonsättares interpretationspris. 2014 valdes han in som ledamot av Kungl. Musikaliska Akademien.

Medverkar ej i årets festival