Jonny Axelsson
Jonny Axelsson
Jonny Axelsson, slagverk
Jonny Axelsson är utbildad vid Musikhögskolan i Göteborg och var redan då aktiv som kammarmusiker och solist, vilket sedan har utvecklats till ett konstnärskap bestående av stor egensinnighet och stringens. Han har introducerat historisk slagverksmusik till den svenska scenen, bland annat i form av soloverken av Iannis Xenakis och av Kevin Volans, och att vara en av ledarna och initiativtagarna till den första uppsättningen av ”Drumming” av Steve Reich. År 2004 tilldelades han Föreningen Svenska Tonsättares Interpretpris med följande motive- ring: ”Med osannolikt gott humör och yppersta musikalité har han slagit sig in i våra hjärtan och förblivit där.”
Medverkar ej i årets festival