Helene Stureborg
Helene Stureborg

Helene Stureborg är dirigent för Storkyrkans Kammarkör, som bildades hösten 2023 och består av 40 vokalt välutbildade och erfarna unga sångare i åldrarna 17–26 år. Sedan januari 2023 arbetar hon även som planeringschef för Radiokören. Dessförinnan kom Helene Stureborg från en tjänst som Förstelärare i musik vid Stockholms Musikgymnasium/Kungsholmens gymnasium där hon verkat som dirigent och musiklärare sedan 1990. Efter organistexamen och påbyggnadsutbildning i kördirigering vid Kungliga Musikhögskolan tjänstgjorde hon som organist i några stockholmsförsamlingar och parallellt med arbetet vid musikgymnasiet även som lärare i dirigering och ensembleledning vid Kungliga Musikhögskolan. 2002 tog Helene över Stockholms Musikgymnasiums Kammarkör som har rönt stora framgångar internationellt. 

År 2011 startades Helene Stureborgs kammarkör, hennes egen ensemble. 2018 var hon en av två dirigenter för World Youth Choir under körens turné i Kina och Inre Mongoliet. Samma år utnämndes hon till Årets Körledare av Rosenborg-Gehrmans stiftelse och Föreningen Sveriges Körledare. Under åren har Helene arbetat med många olika körer, bland annat Radiokören, som instuderare och dirigent.