Getögon
Getögon, från vänster: Anton Svanberg, Anton Alfvén, Ciarán Hayes, Chris Moriarty och Holly Chilton
Getögon

Svensk-irländska Ensemble Getögon grundades 2022 och är en både äventyrlig och tankfull konstmusikensemble med inriktning på nutida musik. Den består av oboe, klarinett/basklarinett, fagott, tuba, slagverk/röst och elektronik men gästas ofta av ytterligare musiker beroende på program. Ett av ensemblens syften är att visa på den samtida konstmusikens relevans och samtidigt presentera denna som en del av sitt större historiska sammanhang. Därför har ensemblen sedan grundandet – förutom uruppföranden av verk av både svenska och utländska tonsättare – även spelat musik både från senmedeltiden, renässansen och 1900-talet. 

Sedan grundandet har Getögon genomfört en rad konsertprojekt och samarbetat bland annat med den irländske modulärsyntkompositören/slagverkaren Tadgh Kinsella samt kompositörerna Kajsa Magnarsson och David Tudén. Under våren 2024 komponerar Marie Samuelsson ett längre verk för ensemblen, som ska uruppföras senare i år. 


Om jag hade röst

Musiker
Chris Moriarty, klarinetter
Ciarán Hayes, fagott
Frieda Mossop, violin
Vilhelm Bromander, kontrabas
Anton Alfvén, slagverk/diverse