Fredrik Hedelin, foto Oskar Lovnér
Fredrik Hedelin, foto Oskar Lovnér
Fredrik Hedelin

Fredrik Hedelin (f 1965) började spela klassiskt piano i tidiga år, sysslade en del med improvisationsmusik under uppväxtåren, och ägnade sig senare även åt solistiskt orgelspel. Mellan 1984 och 1993 studerade han komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm för Pär Lindgren och Sven-David Sandström, och fortsatte senare med att delta i kompositionskurserna vid Fondation Royaumont och IRCAM i Frankrike. Han har även studerat filosofi och estetik vid universiteten i Stockholm och Uppsala.

Sedan 1993 har Fredrik Hedelin verkat som tonsättare och skrivit såväl kammarmusik som kör- och orkestermusik. Han har också komponerat elektroakustisk musik och musik för instrument och elektronik. Hedelin har framförts av bland andra Sveriges Radios Symfoniorkester, Radiokören, Norrbotten Neo, KammarensembleN, Ensemble Nieuw, Trio Recherche och TM+. Vid sidan av komponerandet utvecklar han musikprogram för ljudsyntes och algoritmisk komposition, samt undervisar i komposition, form, instrumentation och analys vid Kungliga Musikhögskolan.

Mellan 1998 och 2000 var Fredrik Hedelin Composer in Residence vid Sveriges Radio P2, då han bland annat skrev orkesterstycket Tecken, för vilket han erhöll Lilla Christ Johnson-priset. I början tjugohundratalet arbetade Hedelin vid IRCAM med att utveckla nya sätt att sammanföra intrument och elektronik, vilket utmynnade i sviten Akt för flöjt, harpa, stråktrio och elektronik. År 2017 disputerade Hedelin vid Luleå Tekniska Universitet med avhandligen Levande musik – ritornellen och musikens skapande, vilken handlar om musikens skapande kraft i relation till begreppet ritornell i Deleuze och Guattaris filosofi.