Samtliga medlemmar i Ensemble MA
Medlemmarna i Ensemble MA. Foto: Maja Borg
Ensemble MA
Ensemble MA grundades 1987 av violinisten och dirigenten Staffan Larsson, klarinettisten Boa Pettersson, saxofonisten Christer Johnson och pianisten Love Derwinger. Sju år senare rönte ensemblen, då i utökad form, internationell uppmärksamhet vid ISCM:s musikdagar i Stockholm. Ensemblen beskriver sig som ett forum för musiker som vill skapa föreställningar kring ideologiska sammanhang. Repertoaren består av 1900-talets modernistiska tonsättare såväl som i nutidens musikaliska strömningar.

"Ma" är det ungerska språkets ord för "i dag". På 1910- och 1920-talen var det namnet på en socialradikal kulturtidskrift i Budapest.
Musiker
Staffan Larsson, dirigent
Eva Lindal, violin
Chrichan Larson, cello
Boa Pettersson, klarinett
Peter Fridholm, flöjt
Love Derwinger, piano