Christina Tobeck
Christina Tobeck. Foto: Carl Friedner
Christina Tobeck, musikforskare
Christina Tobeck är filosofie doktor i musikvetenskap. Hon har tidigare tjänstgjort bland annat som redaktionsassistent vid Sohlmans musiklexikon, redaktionssekreterare vid Svensk tidskrift för musikforskning och redaktör för Nutida musik-avdelningen på Sveriges Radio. Hon disputerade 2002 på en avhandling om Karl-Birger Blomdahl vid Institutionen för musikvetenskap vid Göteborgs universitet. Sedan 2006 är hon ledamot av Kungl. Musikaliska akademien.

Hon har även gjort sig känd som en omtyckt och kunnig föredragshållare, inte minst om kvinnliga tonsättare och deras ofta förbisedda musik. Hon har givit föreläsningar bland annat på Kungl. Musikhögskolan, Konserthuset Stockholm och Berwaldhallen och har hörts flera gånger i Sveriges Radio, bland annat i P2 Dokumentär-serien Tonsättarinnor i ett manligt musikliv.