Chrichan Larsson, foto Hampus Andersson
Chrichan Larsson, foto Hampus Andersson
Chrichan Larson

Chrichan Larson är verksam som cellist och tonsättare. Larson spelar – utöver cellons romantiska repertoar – såväl den tidiga 16- och 1700-talsrepertoaren som den nya experimentella konstmusiken. Han är medlem av flera ensembler med säte i Stockholm, där han är bosatt. Några av dessa ensembler har inriktning på äldre musik framförd på tidstrogna instrument medan andra har fokus på den nya musiken. Larson är flitigt anlitad som gästande solocellist vid ett flertal symfoniorkestrar i Skandinavien men har sin huvudsakliga verksamhet inom kammarmusiken.

Som tonsättare är han förankrad i en estetik vars referensramar till största delen är kontinentala. Larson är utbildad i Stockholm men också i Italien, Schweiz och Frankrike. Paris kom han att bli medlem av Ensemble InterContemporain (EIC). Kontakten med Pierre Boulez och EIC har haft stor betydelse för Larsons konstnärliga utveckling, både som musiker och tonsättare.

Merparten av Larsons produktion utgörs av kammarmusik för blandade ensembler, men verklistan rymmer även orkestermusik, med eller utan solist, verk för röst och ensemble samt filmmusik. Kommande projekt innefattar bl a ett beställningsverk till Kungliga Filharmoniska Orkestern, som uruppförs i början av 2025 på Konserthuset i Stockholm.