Duo Axelsson Nilsson
Duo Axelsson Nilsson
Axelsson & Nilsson Duo
Axelsson & Nilsson Duo bildades 1986 och består av trombonisten Ivo Nilsson och slagverkaren Jonny Axelsson. Musiken de framför är nykomponerad konstmusik. Genom en unik repertoar, bestående av verk tillägnade duon och en mängd soloverk för de båda instrumenten, skapas en rikedom av möjligheter att sätta samman mångdifferentierade konsertprogram. Ofta beskrivs en konsert med Axelsson & Nilsson Duo som noga genomtänkt, och med stark helhetskänsla. Trots sin ringa storlek så har de porträtterat ett betydande antal tonsättare i renodlade program, däribland Volker Staub, John Cage, Iannis Xenakis, Karin Rehngvist, Christian Wolff och David Swärd. Att komponera eller improvisera har alltid varit en del av duons verksamhet, och redan vid de första konserterna tillsammans framfördes gemensamma kompositioner. Man finner också många samarbeten med grupper som jobbar med andra uttrycksformer; teatergrupperna Teatr Weimar I Malmö och Alice Kollektiv I Stockholm, koreografen Gun Lund I Göteborg och multimediakonstnären Thomas Witzmann I Köln, är några exempel på det.

Konsertverksamheten omfattar turnéer och festivaler i såväl Sverige som övriga Europa, USA, Sydafrika och flertalet Asiatiska länder. Förutom inspelningar för radio och TV har Axelsson & Nilsson Duo också gett ut skivor på Chamber Sound, dbp, Wergo, Caprice och Phono Suecia. Axelsson & Nilsson Duo nominerades till Nordiska rådets musikpris 2005, och samma år blev de ”Artist in Residence” hos Coma i Växjö.
Musiker
Jonny Axelsson, slagverk
Ivo Nilsson, trombon
Medverkar ej i årets festival
Swish logotype

Det är helt gratis att lyssna eller titta och på alla Svensk Musikvårs inspelade konserter.   
Men vill du ge ett bidrag till Svensk Musikvår så Swisha gärna till 123 679 04 89   
Varmt tack!


Kulturrådets logotyp
Region Stockholm logga liggande
Stockholms stad