Arméns musikkår, foto: Christian Ekstedt/Försvarsmakten
Arméns musikkår, foto: Christian Ekstedt/Försvarsmakten
Arméns musikkår

Arméns musikkår är den största av Försvarsmaktens tre professionella orkestrar med 53 heltidsanställda musiker. Tack vare sin storlek har Arméns musikkår den fullstora symfoniska blåsorkesterns alla möjligheter, parallellt med kapaciteten att dela in kåren i ett flertal mindre ensembler med olika musikalisk inriktning och instrumentbesättning. 

Arméns musikkår är en paradmusikkår med konserter, ceremonier och parader som vanliga uppdrag. Musikkåren uppträder ofta vid betydelsefulla händelser, till exempel vid högtidliga audienser på Kungliga slottet och vid statsbesök. En annan viktig del av kårens uppdrag är att gå i täten för vaktparaden genom Stockholms gator till Kungliga slottet. Musikkåren har dessutom en omfattande konsertverksamhet över hela landet och bidrar till att göra militärmusiken till en aktiv del av det offentliga musiklivet.


Katter och vindars klagan

Musiker
Saxofonkvartetten:
Per Friman, saxofon
Sebastian Fjellheim, saxofon
Jesper Eriksson, saxofon
Filip Källner, saxofon

Blåskvintetten:
Malin Gustavsson, flöjt
Elin Larsen, oboe
Kristian Möller, klarinett
Bodil Kindlund, fagott
Jonas Lindström, horn