Adolf Fredriks flickkör. Foto: okänd
Adolf Fredriks flickkör. Foto: okänd
Adolf Fredriks flickkör

Adolf Fredriks flickkör är en specialkör bestående av ett fyrtiotal elever från Adolf Fredriks musikklasser. Kören grundades 1972 av den legendariske dirigenten och musikpedagogen Bosse Johansson och blev snart omtalad för såväl sin särskilt fina klang som sitt lustfyllda musicerande. Många tidigare medlemmar i kören har själva blivit framgångsrika musiker i vitt skilda genrer och sammanhang.

I dag har flickkören ett gediget renommé och har framträtt i en rad olika prestigefyllda sammanhang. Kören har gjort åtskilliga turnéer och resor såväl inom landet som internationellt. Flera tonsättare har komponerat musik särskilt för kören, däribland Karin Rehnqvist och Jacob Mühlrad. År 2017 hade kören äran att uruppföra körsviten Kinderlieder av den österrikiske tonsättaren HK Gruber.

Medverkar ej i årets festival