Vi är blommor - Jenny Soep
Illistration av Jenny Soep
Vi är blommor

Ingår ej i årets festival

Fri entré

Elever från Adolf Fredriks Musikklasser uruppför tillsammans med Folkoperans orkester och Stockholms Saxofonkvartett ny musik för barn och ungdomar signerad några av dagens mest erfarna svenska tonsättare: Karin Rehnqvist, Benjamin Staern, Paula af Malmborg Ward, Georg Riedel, Britta Byström och Marie Samuelsson.Sverige har en stolt tradition av välskriven, rolig och engagerande musik för barn och ungdomar skriven av Alice Tegnér, Georg Riedel, Gullan och Dan Bornemark och många fler. Den 7 maj presenteras en rad nya bidrag till den svenska barnmusikrepertoaren på Folkoperan i en efterlängtad och unik konsert.Konserten ingår i Svensk Musikvårs satsning ”Ny musik för unga röster” som inleddes våren 2021 i samarbete med Kungliga Musikaliska Akademien och Föreningen Svenska Tonsättare. Det långsiktiga målet är att säkra återväxten av ny och välskriven musik för kommande generationer barn och ungdomar. Hjärtligt välkomna att följa med oss på vägen!

MedverkandeSång och orkesterElever från Adolf Fredriks Musikklasser

Adolf Fredriks flickkör

Folkoperans orkester

Stockholms SaxofonkvartettDirigenter och instuderare från Adolf Fredriks Musikklasser

Lina Sandborgh

Jakob Grubbström

Anna SieversMusikUruppföranden av:

Britta Byström

Karin Rehnqvist

Georg Riedel

Marie Samuelsson

Benjamin Staern

Paula af Malmborg WardMusikaliska arrangemangOlov Helge och Anders HögstedtDirigenter

Lina Sandborgh

Jakob Grubbström

Anna SieversKonserten arrangeras i samarbete med Folkoperan, Adolf Fredriks musikklasser, Kungl. Musikaliska Akademien, Sjungande barn, FST (Föreningen Svenska Tonsättare) och Stockholms Saxofonkvartett.Idé och projektledning Svensk Musikvår.Med stöd av Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Kulturrådet och Region Stockholm.


Folkoperans MyNewsdesk: https://www.mynewsdesk.com/se/folkoperan/pressreleases/gaestspel-paa-folkoperan-familjekonsert-ny-musik-foer-och-med-unga-roester-3178115FST:s Cision https://news.cision.com/se/fst/r/ny-musik-for-och-med-unga-roster,c3554458KMA: https://www.musikaliskaakademien.se/pressrum/nyheter/nymusikforochmedungaroster.3678.html