Gary Graden och Helene Stureborg – foto Graden: Staffan Engwall
Gary Graden och Helene Stureborg – foto Graden: Staffan Engwall
In time
Fri entré
Program
  • Agneta Sköld Den levande Maria (2018) – svit i fem satser 
    Let your light come (2019)
  • Paula af Malmborg Ward ur Missa Praesentis Dialectica, 
  • In time, Interiorem ur Projektet, Crooning,  
  • Den äng som höljts uruppförande & Full fathom five

Konsertlängd 1 h 15 minuter fri entré | Insamling till musikverksamheten I samarbete med Svensk musikvår.

Samtida klanger med ekon av kyrklig tradition blir det då musik av Paula af Malmborg Ward och Agneta Sköld står på programmet.

Verkkommentarer

Då S:t Jacobs kammarkör beställde Den levande Maria 2018 fick Agneta Sköld fria händer att leta fram texterna. 
   – Det finns många Ave Maria-texter. I första satsen blandar jag Ave Maria på latin med Erik Axel Karlfeldts text om den unga oskyldiga Jungfru Maria. En ny ingång till Maria fick jag då jag hittade Ebba Lindqvists texter om vanliga Marior som också har ett barn på armen. Dessa texter använder jag i de tre mellansatserna. I sista satsen använder jag den engelska texten till Marias lovsång Magnificat.
   Let your light come är en tonsättning av psalm 42, som börjar med orden ”As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, O God.”

I Malmborg Wards Kyrie ur Missa Praesentis Dialectica åtföljs den traditionella mässtexten av Tomas Tranströmers dikt Klangen. Interiorem är en sats ur skapelseberättelsen Projektet och Full Fathom Five för sopransolist och piano är en tonsättning av Ariels sång ur Shakespeares Stormen. Orgelfanfaren In time skrevs för festivalen Organspace hösten 2023 och i a cappellastycket Den äng som höljts, med text av Åsa Hagberg, stiger lovsången till Gud.