Svävningar
Foto: Sona Hellman
Svävningar

Ingår ej i årets festival

100 kr för hela kvällen
UTGÅR

Clara Guldberg Ravn, blockflöjt

Gudrun Dahlkvist, violin,

Frieda Mossop, violin,

Anna Rubinsztein, viola

Johannes Rydén, cello

Linnéa Fredriksson, kontrabas

Program

Danska blockflöjtisten Clara Guldberg Ravn är utbildad på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm för professor Dan Laurin och i Lyon inom tidig musik och nutida musik. Hon frilansar som solist och kammarmusiker och har precis spelat in sin debutskiva på det tyska skivmärket Arcantus. Konserten Svävningar kretsar kring en nyutvecklad blockflöjtsmodell, Eagle. Tack vare olika innovationer är så pass ljudstark att det är möjligt för blockflöjtister som Clara att musicera med andra moderna instrument, som i detta fall en stråkkvintett samt elektronik. Clara träffade tonsättarna Johan Blixt och Gustav Lindsten på Kungliga Musikhögskolan. Där påbörjades det projekt som utmynnat i de två nyskrivna verken Konversationer av Johan Blixt och Deus Ex Machina av Gustav Lindsten. Projektet har genomförts med stöd av Föreningen Svenska Tonsättare, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse samt Gertrude och Ivar Philipsons Stiftelse.

 

Johan Blixt (1991) -  Konversationer (2019) 20”

– monolog

– dialog

– offentliga

– parallella

– intermezzo

– maniska

– intima

– avslutande

Gustav Lindsten (1990) - Deus Ex Machina (2019) 25”

– Calls

– Hidden layer

– ”Recurrent stream”

– Neural nets (Cadenza)

– Deus Ex Machina

Verkkommentarer

I Konversationer utforskar Johan en litterär berättande stil inspirerat av hans favoritromaner. I stycket avbildar han olika möten från litteraturen och livet. Stycket är i sex satser med olika instrumentation utifrån ensemblen. Stycket börjar och slutar med elektroniskt processerad blockflöjt och vandrar genom olika typer av konversationer såsom dialog, manisk och parallella konversationer.

 

I Deus Ex Machina har Gustav utforskat hur artificiell intelligens kan användas i komponerandet.

Han har i detta verk använt sig av Googles forskningsprojekt Magenta, som inriktar sig på att förenkla processen i att inkorporera A.I. som ett verktyg för musiker. Gustav har använt alla sina tidigare stycken som en databas för A.I:n att utgå ifrån, då för att generera ett nytt notmaterial baserat på hans egen musikaliska röst. Detta gestaltat i ett samspel mellan solist, ensemble och elektronik.

www.claraguldbergravn.com

www.johanblixt.com

www.gustavlindsten.com

https://svavningar.wixsite.com/mysite

Verkkommentarer